Tetningsmansjett

Dersom borebrønnen får tilsig av overvann kan en tetningsmansjett monteres for å foprhindre dette.
Mansjetten monteres på pumpens vannledning og er enkel å montere og vedlikeholde.

Hent datablad og monteringsnvisning for tetningsmansjetten: tetningsmansjett.pdf