Vannbehandling

Filter

Vi har enkle partikkelfiltre. Disse har to forskjellige innsatser for partikkel, avhengig av hvor grov forurensningen er. I tillegg har vi en inndats med aktivt kull. Den fjerner begrensede mengder med farge og smak.


Tettemansjett

Dersom vannkilden har innsig av forurenset overflatevann kan vi "stenge" dette ute. Den mest vanlige måten å gjøre dette på er med en tettemansjett. Denne ekspanderer ved hjelp av trykker som er i pumpeanlegget og fungerer som en plugg. Dersom det blir nødvendig med vedlikehold på pumpen slippes trykket ut av tettemansjetten og pumpen kan dras opp på vanlig måte. Hvis det er store sprekker som denne tettemansjetten ikke klarer å tette eller at innsiget er for dypt må vi bruke Dantonit for å tette for innsiget. Monteringsforklaring for en tettemansjett finner du her. Tetningsmansjett.


Inspeksjon med kamera

Vi har kamera som kan inspisere brønnen. Ved å bruke kameraet bil tiltakene inede i brønnen bli lettere å tilpasse. Dette er mulig med opptak for dokumentasjon etc.