Borutstyr

Norsk pumpeservice leverer borutstyr for brønnboring. Vi har er godt samarbeid med Driconeq i Sverige og kan levere spesialtilpasset borutstyr til gunstige leveringstider. Norsk Pumpeservice lagerfører også de mest vanlige slitedelene som brønnborere.

www.driconeq.se