Kollektoranlegg og deler som hører til

Vi fører dobbeltkveilede kollektorslynger. På lager har vi slynger i hele 10 metringer fra 100 meter tom 200 meter. Alle slyngene har ferdig påsveiset lodd. Loddet er tilpasset lengden på slyngen.

Hvis du trenger andre lengder enn dette, si fra, det meste kan lages på ønsket lengde.

Vi har også de andre deler som hører med ute i borehullet på et kollektoranlegg. Vi har laget verktøy som skal være til hjelp ved montering.

Dobbeltkveilet kollektor