Lufttrykk på tankene

Lufttrykket på tanken skal sjekkes minst 2 ganger pr år.

Dette er viktig for at pumpen ikke skal få for hyppig start/stopp. Pumpen slites også unødvendig mye hvis lufttrykket ikke er riktig.

Framgansmåten for å sjekke lufttrykket er:

1) Skru av strømmen til pumpen

2) Åpne en vannkran til det slutter å renne

3) Kontroller/etterfyll trykkluft.

Trykket skal være 1,8 bar.

Lufttrykket må aldri være høyere enn 0,2 bar under pumpens starttrykk

Når lufttrykket er i orden skal tanken være tom for vann.

4) Steng vannkran

5) Skru på strømmen til pumpen

Dersom tanken ved rett lufttrykk ikke er tom for vann, ta kontakt med oss eller autorisert servicested.

Trykk her hvis du vil ha en utskrift.